Inkassotjänster kan snabbt bli ovärderliga till företaget

Click Here to Submit Your Article

Att fakturera sina kunder är en självklar del av många företag i Sverige, för att inte säga hela världen. Varje faktura är dock en risk och i vissa fall kan risken vara så stor att den kan ställa till det för hela den egna verksamheten. Vad gör du om fakturan inte betalas i tid, eller om den inte ens betalas? Hur undviker du att hamna i denna situation?

Svaret på den första frågan är både enkel och svår. Du börjar med att skicka en påminnelse. Oftast brukar detta räcka men så är inte alltid fallet. Fakturan kanske förblir obetald trots påminnelser. Faktum är att relationen till den specifika kunden börjar bli mer och mer kylig och ansträngd. Många företag har en dröjsmålsränta inbakad i fakturan men du kanske får känslan av att varken räntan och fakturan kommer att betalas. Ett smart nästa steg är att ta kontakt med ett inkassobolag.

Denna typen av bolag specialiserar sig på att driva in fordringar åt sina kunders räkning. Du som företagare överlämnar helt enkelt ärendet till ett professionellt företag som tar hand om alltihop. Tjänster kan finansieras på olika sätt men ofta så går eventuella avgifter och dröjsmålsräntor till inkasseringsföretaget.

När du har lämnat över din fordring till inkassobolaget så tar de kontakt med gäldenären och skickar ett inkassokrav. Det innebär att de har ett visst antal dagar på sig att betala skulden och eventuella avgifter. Gäldenären kan även upprätta en återbetalningsplan om det skulle vara svårt eller omöjligt att betala skulden direkt.

Fördelen med att ta in inkassotjänster är att du får betalt snabbt och slipper lägga energi och tid på att driva in skulder. Du kan istället göra det extra tydligt hur just er process ser ut vid obetalda skulder, det vill säga att ni samarbetar med ett kreditförsäkringsbolag som tar över ärendet efter den första påminnelsen.

Nu när du vet vad du kan göra om din fordring inte betalas i tid så kan vi svara på en viktigare fråga, hur du undviker att hamna i denna situation. Det är egentligen omöjligt. Tids nog kommer alla företag att råka ut för detta. Dagens kreditförsäkringsföretag kan dock hjälpa dig på fler sätt än bara genom själva indrivningen. De kan till exempel undersöka dina kunder, bedöma vilken kreditrisk de har och försäkra din faktura upp till ett visst belopp. Denna typ av kreditförsäkring gör det säkert för dig att göra affärer. Om kunden inte betalar så ersätter försäkringsbolaget upp till den specifika kreditlimiten och övertar indrivningen av skulden. Om du själv driver ett företag som tar en stor risk varje gång ni skickar ut en faktura kan denna typ av försäkring bli en väsentlig del av er verksamhet.

Category: